Måleribesiktning

 

 

 

 

Underhållsplan

Viktiga fördelar

                    Underhållsplan är ett viktigt instrument när framtida underhåll planeras.

                    För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att kontroller säkerställer befintligt underlag, färgtyp samt renoverings- och underhållsbehov.

                    Vid renovering - ommålning analyseras underlaget samt befintligt ytskikt för fastställande att rätt material används vid renovering - ommålning

 

Målningsbeskrivning/ förfrågningsunderlag

Målningsbeskrivning-förfrågningsunderlag skall vara objektanpassad, där eventuella specifika förhållanden eller materialval skall tydligt framgå. Det skall även framgå vilka förutsättningar och krav finns enligt  AB-04  samt enlig Hus AMA 08.

 

Tjänster

Vi erbjuder ”skräddarsydda” lösningar för var kund då vi anser att varje kund är unik. Här nedan följer exempel på vad vi som MÅLERIKONSULT kan vara behjälpliga med.

Besiktningar

                    Under löpande arbete

                    Slutbesiktning

                    Garantibesiktning

Målningsbeskrivningar

Inventering av målningsbehov

Underhållsplaner

Kostnadsbudgetar

Förfrågningsunderlag

Måleriupphandlingar

                    Utvärdering av anbud

                    Projektledning

                    Rådgivning

Färgsättning

 

 

 

Besiktningar

                    Under löpande arbete

                    Slutbesiktning

                    Garantibesiktning

Målningsbeskrivningar

Inventering av målningsbehov

Underhållsplaner

Kostnadsbudgetar

Förfrågningsunderlag

Måleriupphandlingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adress: Poppelvägen 17 A, 135 52 Tyresö | Tel: 08-7421769 | Mail : info@ffbesiktning.se

 

www.fornuddenfastighetsbesiktning.se